0.-1. ročník

Richard Pardus

Rok nar.: 29.12.2015
Kategória: predprípravka
Škola: MŠ Hniezdne

Peter Grinč

Rok nar.: 25.2.2016
Kategória: predprípravka
Škola: MŠ Ľubotín

Dávid Rusiňák

Rok nar.: 19.1.2016
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Patrik Haľko

Rok nar.: 3.11.2016
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Maxim Jurov

Rok nar.: 28.9.2015
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Jakub Ilkovič

Rok nar.: 27.9.2017
Kategória: predprípravka
Škola: MŠ sv. Cyrila a Metoda

Branislav Ilkovič

Rok nar.: 19.7.2015
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Evan Derevjanik

Rok nar.: 18.12.2017
Kategória: predprípravka
Škola: MŠ Jakubany

Jozef Maček

Rok nar.: 16.12.2015
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Damián Macek

Rok nar.: 13.10.2016
Kategória: predprípravka
Škola: MŠ Kolačkov

Aneta Sekelská

Rok nar.: 8.10.2016
Kategória: predprípravka
Škola: MŠ Tatranská

Nikolas Šelep

Rok nar.: 15.4.2016
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Leo Šelep

Rok nar.: 15.4.2016
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Martin Kasenčák

Rok nar.: 27.7.2016
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Mykhailo Vitchenko

Rok nar.: 29.1.2016
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Tomáš Jacko

Rok nar.: 4.3.2016
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Miroslava Palenčárová

Rok nar.: 21.1.2016
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Samuel Palenčár

Rok nar.: 21.1.2016
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Mathias Dudlák

Rok nar.: 15.12.2015
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Jakub Dzedzina

Rok nar.: 2.9.2015
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Richard Hančár

Rok nar.: 15.2.2016
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Róbert Kancián

Rok nar.: 7.10.2015
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Šimon Lapšanský

Rok nar.: 19.9.2015
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Daniel Martyniuk

Rok nar.: 17.6.2015
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Filip Peky

Rok nar.: 28.3.2016
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Matej Varchol

Rok nar.: 8.3.2016
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Adam Jendrichovský

Rok nar.: 4.10.2015
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Viktória Hrebíková

Rok nar.: 3.5.2016
Kategória: predprípravka
Škola: MŠ Vsetínska

Slavomír Hrebík

Rok nar.: 11.9.2017
Kategória: predprípravka
Škola: MŠ Vsetínska

Leo Barnovský

Rok nar.: 24.12.2018
Kategória: predprípravka
Škola: MŠ Kolačkov

Oskar Nemeček

Rok nar.: 21.10.2015
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Malý Lipník

Michal Kuruc

Rok nar.: 28.12.2015
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Zara Vivien Thyriová

Rok nar.: 21.11.2017
Kategória: predprípravka
Škola: 

Simon Vnenčák

Rok nar.: 18.10.2017
Kategória: predprípravka
Škola: MŠ Za Vodou

Viliam Lendacký

Rok nar.: 29.12.2015
Kategória: predprípravka
Škola:

Maximilián Matfiak

Rok nar.: 28.9.2016
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Filip Bohinský

Rok nar.: 25.12.2015
Kategória: predprípravka
Škola: 

Filip Rusiňák

Rok nar.: 12.12.2018
Kategória: predprípravka
Škola: 

Tobias Kmeč

Rok nar.: 1.12.2015
Kategória: predprípravka
Škola: 

Maximilián Barovjan

Rok nar.: 1.8.2016
Kategória: predprípravka
Škola: MŠ Tatranská

Martin Báčik

Rok nar.: 10.4.2017
Kategória: predprípravka
Škola: MŠ Jakubany

Ema Rindošová

Rok nar.: 28.12.2018
Kategória: predprípravka
Škola: MŠ Plavnica