3. ročník

Rok nar.: 25.1.2014
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 16.2.2014
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 7.3.2014
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 26.2.2014
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 27.4.2014
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 5.9.2013
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 3.9.2013
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 12.12.2013
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 21.1.2014
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 19.2.2014
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 18.2.2014
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 23.6.2014
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Jaroslav Starinský

Rok nar.: 19.9.2013
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Nová Ľubovňa

Dominik Matuščák

Rok nar.: 4.3.2014
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Hniezdne

Tomáš Kovalčík

Rok nar.: 3.6.2014
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Aneta Rindošová

Rok nar.: 9.7.2014
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Plavnica

Filip Lipovský

Rok nar.: 5.1.2014
Kategória: predprípravka
Škola:

Adam Mosorjak

Rok nar.: 28.8.2013
Kategória: predprípravka
Škola: