2. ročník

Peter Timočko

Rok nar.: 27.10.2014
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Tomáš Dulák

Rok nar.: 27.9.2014
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Filip Barnovský

Rok nar.: 23.2.2015
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Vsetínska

Oliver Kovalčík

Rok nar.: 12.3.2015
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Jakub Juričkov

Rok nar.: 24.6.2015
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Bruno Štelmach

Rok nar.: 24.10.2014
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Nová Ľubovňa

Jakub Jimmy Korub

Rok nar.: 25.5.2015
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Peter Blizman

Rok nar.: 4.12.2014
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Za vodou

Alex Krajger

Rok nar.: 10.5.2015
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Mateo Oravec

Rok nar.: 12.8.2015
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Levočská

Dominik Čoma

Rok nar.: 25.12.2014
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Mikuláš Alexa

Rok nar.: 1.9.2014
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Jaroslav Ružbašan

Rok nar.: 4.5.2015
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Gabriel Max Tomko

Rok nar.:
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Sebastián Šima

Rok nar.: 27.7.2015
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Maxim Šulik

Rok nar.: 17.8.2015
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Juraj Alexik

Rok nar.: 19.2.2015
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Štúrová

Peter Grinč

Rok nar.: 25.2.2016
Kategória: predprípravka
Škola: MŠ Ľubotín

Adam Hančár

Rok nar.: 17.7.2014
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského

Leonard Lorko

Rok nar.: 20.11.2014
Kategória: predprípravka
Škola: ZŠ Komenského