5. ročník

Rok nar.: 6.10.2011
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 6.7.2012
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 5.10.2011
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 10.1.2012
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 8.12.2011
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Samuel Majerniček

Rok nar.: 10.5.2012
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 15.4.2012
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 11.5.2012
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 22.6.2012
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 26.11.2011
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 12.4.2012
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Za vodou

Rok nar.: 25.8.2011
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Nová Ľubovňa

Rok nar.: 12.5.2012
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Nová Ľubovňa

Rok nar.: 7.9.2011
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Nová Ľubovňa

Lukáš Šlampiak

Rok nar.: 2.8.2012
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Rok nar.: 26.9.2011
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 8.2.2012
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Nová Ľubovňa

Lilly Ester Potočková

Rok nar.: 19.4.2012
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Levočská

Jozef Rinkovský

Rok nar.: 22.2.2012
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Jarabina