6.-7. ročník

Gregor Štefan Novotný

Rok nar.: 24.7.2010
Kategória: mladší žiaci
Škola: Spojená škola Spišská Stará Ves

Rok nar.: 19.7.2011
Kategória: mladší žiaci
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 29.12.2010
Kategória: mladší žiaci
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 24.6.2011
Kategória: mladší žiaci
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 16.9.2010
Kategória: mladší žiaci
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 18.5.2010
Kategória: mladší žiaci
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 25.7.2010
Kategória: mladší žiaci
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 22.11.2010
Kategória: mladší žiaci
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 16.7.2010
Kategória: mladší žiaci
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 10.4.2011
Kategória: mladší žiaci
Škola: ZŠ Komenského

Marko Jendrichovský

Rok nar.: 27.9.2009
Kategória: mladší žiaci
Škola: ZŠ Komenského

Alex Pekár

Rok nar.: 12.11.2010
Kategória: mladší žiaci
Škola: ZŠ Za vodou

Alex Ulman

Rok nar.: 21.3.2011
Kategória: mladší žiaci
Škola: ZŠ Jakubany

Radovan Michael Györi

Rok nar.: 8.7.2010
Kategória: mladší žiaci
Škola: ZŠ sv. Cyrila a Metoda