4. ročník

Rok nar.: 3.12.2012
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 30.6.2013
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 11.12.2012
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 12.5.2013
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 15.4.2013
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 28.11.2012
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 18.12.2012
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 5.10.2012
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 6.3.2013
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 29.8.2012
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rok nar.: 17.7.2012
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rastislav Strenk

Rok nar.: 25.9.2012
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Tadeáš Dubjel

Rok nar.: 13.2.2013
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Marko Barnovský

Rok nar.: 20.5.2013
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Levočská

Filip Jozef Thyri

Rok nar.: 22.11.2012
Kategória: prípravka
Škola: domáce vyučovanie

Mathias Sumilas

Rok nar.: 9.11.2012
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Komenského

Rafael Gostík

Rok nar.: 11.11.2012
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Cirkevná

Jakub Kopčák

Rok nar.: 28.4.2013
Kategória: prípravka
Škola: ZŠ Kolačkov